Zastav se U Školy - Hodonín / Hodonín

Učitelé a žáci místní ZUŠ dlouhodobě využívají pro výuku a kulturní akce venkovní prostor přiléhající k budově školy, který jim ale v současném stavu neumožňuje zhodnotit potenciál rozšíření svého zázemí naplno. Proto se vedení ZUŠ domluvilo s městem, které je vlastníkem pozemku, na strategii proměny tohoto prostoru a vznikl projekt Zastav se U Školy – Hodonín.

Výstupem projektu bude architektonická studie, která bude slavnostně představena veřejnosti. Součástí plánovaného záměru je mapování potřeb mezi učiteli a žáky a první venkovní veřejná akce ZUŠ Open v předprostoru školy. Podkladem pro návrh budoucí podoby místa budou mimo jiné výstupy z těchto aktivit. Smyslem projektu je poukázat na potenciál městského veřejného prostoru v centru, otevřít diskusi o jeho podobě a dát impuls k jeho postupné proměně.
 

www.zushodonin.cz
www.facebook.com/zushodonin

výběr projektuGrantová výzva Proměň své město 2018
realizace2019
grant nadace100 000,- Kč